Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Remon Sijrier
voorzitter@sovscaldis.nl

Secretaris:

Benjamin Vrolijk
Louise de Colignylaan 1
4301 MZ Zierikzee
0111-417105
secr@sovscaldis.nl

Penningmeester:

Arjan van Koeveringe
penningmeester@sovscaldis.nl

Materiaal:

Dingeman de Koning
materiaal@sovscaldis.nl

Hoofdtrainer:

Bert Moet
hoofdtrainer@sovscaldis.nl

Algemeen lid:

Marco Dubbeldam

Hoofd van de evenementencommissie:

Rien Hillebrand
evenementen@sovscaldis.nl

 

Op grond van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft SOV Scaldis een continuïteitscommissie aangesteld. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. De continuïteitscommissie van SOV Scaldis bestaat uit:

Arjan Waaijenberg
Koen Droste