Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Petra Paffen
voorzitter@sovscaldis.nl

Secretaris:

Benjamin Vrolijk
Louise de Colignylaan 1
4301 MZ Zierikzee
0111-417105
secr@sovscaldis.nl

Penningmeester:

Koen Droste
penningmeester@sovscaldis.nl

Materiaal:

Dingeman de Koning
materiaal@sovscaldis.nl

Hoofdtrainer:

Bert Moet
hoofdtrainer@sovscaldis.nl

Algemeen lid:

Marco Dubbeldam

Hoofd van de evenementencommissie:

Rien Hillebrand
evenementen@sovscaldis.nl

 

Op grond van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft SOV Scaldis een continuïteitscommissie aangesteld. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. De continuïteitscommissie van SOV Scaldis bestaat uit:

Margriet van Schelven
Henk-Jan Tuinenburg