Contact

Secretaris: secr@sovscaldis.nl
Benjamin Vrolijk
Louise de Colignylaan 1
4301 MZ Zierikzee
0111-417105
Rekeningnummer: NL89 RBRB 0845 2314 05