Contact

Secretaris: secr@sovscaldis.nl
Benjamin Vrolijk
Oosterscheldestraat 83
4302 WH Zierikzee
0111-417105
Rekeningnummer: NL89 RBRB 0845 2314 05