Gedragsregels

Gedragsregels Trainer SOV Scaldis

November 2018 (download als pdf)

 

SOV Scaldis vindt de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom hanteren we onderstaande gedragsregels, gericht op trainers. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond NOB. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

De regels op een rij:

 • De trainer zorgt voor een veilige omgeving en sfeer;
 • De trainer tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig;
 • De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De trainer mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de trainer dit ervaart als seksueel of erotisch van aard;
 • De trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten;
 • De trainer zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter;
 • De trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
 • De trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de trainer geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken;
 • De trainer ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken;
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen.