Regelgeving Arbo

Onze Schouwse Onderwatersport Vereniging Scaldis (Scaldis) dient een risico inventarisatie en evaluatie te maken omdat we perslucht gebruiken. Perslucht wordt namelijk gezien als gevaarlijke stof.

Scaldis heeft een inventarisatie gemaakt, met behulp van www.sportduikrisicograaf.nl . Vanuit die inventarisatie komen geen punten naar voren die we meteen moeten aanpakken. We hebben gelukkig al een heleboel geregeld. Te weten:

Onderhoud materiaal
De te gebruiken duikmaterialen, zoals duikflessen, ademautomaten, worden volgens de geldende regels gekeurd. Hiervoor wordt een materiaallijst bijgehouden.

Opslag perslucht
We zijn in het bezit van persluchtflessen. Wanneer deze niet gebruikt worden, dan hebben we te maken met opslag. We zorgen ervoor dat niet teveel (meer dan 115 liter waterinhoud) op één plaats wordt opgeslagen.

Vervoer persluchtflessen
De regels voor het vervoer van persluchtflessen zijn ruim, we hoeven hier geen beheersmaatregelen voor te nemen.

Laden en lossen persluchtflessen
De flessen wegen per stuk ongeveer 12 kilo. We hebben ongeveer 10 flessen. Wanneer we meerdere persluchtflessen laden of lossen, dan zorgen we voor voldoende mensen die willen helpen. We voorkomen hiermee de kans op fysieke overbelasting.

Lesgeven aan beginnende duikers met perslucht in het zwembad
We leiden de leerlingen die met perslucht gaan leren duiken op volgens de richtlijnen van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Hierdoor leren de leerlingen veilig om te gaan met de persluchtflessen. We zorgen voor voldoende instructeurs, de eerste lessen zoveel mogelijk één op één begeleiding.

Lesgeven aan beginnende duikers met perslucht in het buitenwater
Na het hebben afgerond van de praktijklessen in het zwembad gaan de leerlingen praktijklessen volgen in het buitenwater. Volgens de richtlijnen van de NOB zorgen we voor de benodigde veiligheidsmiddelen (zie formulier Check de stek en noodplan). We zorgen voor voldoende instructeurs, de eerste lessen zoveel mogelijk één op één begeleiding.

Clubduiken
Van de leden van het bestuur en van de trainers van Scaldis wordt verwacht zicht te houden op onveilige situaties. Het elkaar aanspreken op deze onveilige situaties geschiedt in de sfeer van gemoedelijkheid, maar niet in vrijblijvendheid.

Formulieren
Formulieren die als checklist worden gebruikt zijn: Check de stek , Check de stek-zwembad, Noodplan per duikstek, op deze pagina zie je veel noodplannen.

Wanneer je mee wilt denken om bovenstaande te vervolmaken, neem dan contact op met de secretaris.