Aannamebeleid

Aannamebeleid trainer SOV Scaldis

November 2018 (download als pdf)

 

De trainer is een assistent van de hoofdtrainer. Hij/Zij voert in samenwerking met de hoofdtrainer het opgestelde opleidings-, oefen- en trainingsprogramma uit waarvan een voortgangsrapportage wordt bijgehouden. De trainer is een door het NOB, of vergelijkbaar orgaan, gecertificeerd en opgeleid instructeur.

Alvorens een lid van de vereniging kan fungeren als trainer bij duik vereniging SOV Scaldis te Zierikzee worden de volgende zaken in acht genomen:

  • Kennismakingsgesprek

Indien het een nieuw lid betreft wordt een kennismakingsgesprek gehouden door de hoofdtrainer. Doel van het gesprek is een indruk te krijgen van kennis en ervaring en motivatie van de kandidaat om instructeur bij SOV Scaldis te worden.

  • Referenties

Indien mogelijk worden referenties gevraagd en gecheckt bij duikverenigingen en/of duikscholen waar de kandidaat eerder instructie heeft gegeven.

  • VOG

De kandidaat dient een VOG aan te vragen of een VOG te overleggen die niet ouder is dan 5 jaar. Elke 5 jaar dient een nieuwe VOG aangevraagd te worden.

  • Lidmaatschap NOB

De kandidaat wordt of is lid van SOV Scaldis en daarmee lid van de NOB, of kandidaat kan aantonen lid te zijn van de NOB via een andere duik vereniging.

Hiermee valt de instructeur onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

  • Gedragsregels

De kandidaat wordt geïnformeerd over de gedragsregels voor instructeurs van SOV Scaldis en conformeert zich met deze regels.

  • Huishoudelijk regelement

De kandidaat neemt kennis van het huishoudelijk reglement van de vereniging.