WBTR

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van toepassing.

Om hieraan te voldoen, moeten een aantal dingen geregeld en vastgelegd worden. Ook zullen de statuten van de vereniging (binnen 5 jaar) aangepast moeten worden.

Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan aan de hand van een stappenplan, en hieruit is een werkdocument gekomen met afspraken. Dit document is inmiddels goedgekeurd in de bestuursvergadering van 21 juni 2021. Binnenkort gaan we hiermee verder om de nodige wijzigingen aan het huishoudelijk reglement en de statuten door te voeren. Deze wijzigingen zullen vervolgens aan de algemene ledenvergadering voorgelegd worden. Tenslotte zullen de nieuwe statuten door de notaris vastgesteld moeten worden.

Het werkdocument is hier te downloaden.