Privacy beleid

(Download als PDF-bestand)

Persoonsgegevens

SOV Scaldis houdt een ledenadministratie bij.

Waarvoor

Wij hebben deze gegevens nodig om je te kunnen bereiken, de contributie te administreren en om onze verplichtingen naar de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) te kunnen voldoen. Verder gebruiken wij de gegevens voor een eventuele brevetregistratie. De ledenlijst wordt ter beschikking gesteld aan de leden, zodat we elkaar kunnen bereiken (bijvoorbeeld om een duikafspraak te maken). We zullen niet meer gegevens vragen dan we nodig hebben voor onze taak.

Toestemming

We gaan er van uit dat je toestemming geeft voor het gebruik van deze gegevens op de manier als hierboven beschreven. Het hoort bij de overeenkomst die je met SOV Scaldis hebt (het lidmaatschap). We gebruiken de gegevens alleen voor de taken die noodzakelijk zijn voor SOV Scaldis en de NOB. We stellen de gegevens niet ter beschikking aan andere organisaties dan de NOB.

Uitdrukkelijke toestemming

Voor introductieduiken gebruikt SOV Scaldis een zogenaamde medische verklaring. We hebben deze gegevens nodig om te bepalen of het veilig voor je is om de introductieduik te maken. Het betreft hier persoonsgegevens die door jezelf openbaar zijn gemaakt. Deze verklaring wordt alleen voor de introductieduik gebruikt en wordt op verzoek van de introducé vernietigd. Na vernietiging vervalt elk recht op aanspraak van welke claim dan ook. Voor het duiken is een medische keuring noodzakelijk. Hierom kan door de instructeur of duikcoördinator worden gevraagd.  Hierop staan geen medische gegevens, de uitdrukkelijke toestemming is hier niet van toepassing.

Toegang

De gegevens zijn benaderbaar op de site van SOV Scaldis. De ledenlijst is alleen voor leden. Daarom is de lijst slechts op te vragen na het inloggen met het wachtwoord dat aan de leden beschikbaar wordt gesteld. Periodiek wordt het wachtwoord gewijzigd.

Juistheid van de gegevens

Als de gegevens op de ledenlijst niet kloppen, dienen de leden hun nieuwe gegevens (zoals nieuw adres) zelf door te geven aan SOV Scaldis.

Welke gegevens

In onze ledenadministratie staan persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoon, geboortedatum, mailadres en NOB-nummer. Verder houden we betaalgegevens bij.

Bewaren

De gegevens van de leden voor de ledenadministratie worden bewaard door de secretaris. Deze gegevens zijn dezelfde als de gegevens die bij de NOB worden geadministreerd. De betaalgegevens worden bewaard in het archief van de penningmeester. Er is geen uiterste bewaartermijn ingesteld.

Inzage, correctie en verwijderingsrecht

De leden hebben inzage en correctierecht. Dit kan aangevraagd worden bij de secretaris dan wel de penningmeester. Oud-leden kunnen verzoeken om hun gegevens te laten vernietigen, na een eventuele wettelijke periode en alleen indien er geen lopende zaken (zoals betalingsachterstand)  gelden.

Overige zaken

Bovenstaand privacyreglement is opgesteld met behulp van de Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom

Niet van toepassing zijn:

  • functionaris gegevensbescherming
  • een data protection impact assessment

Tijdens de algemene ledenvergadering besproken op 14 maart 2018.