Info

Algemeen

De Schouwse Onderwatersport Vereniging Scaldis, opgericht in 1968, is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De NOB is op haar beurt aangesloten bij de Conféderation Mondial des Activités Subaquatique (CMAS), waardoor de bij ons te behalen brevetten internationaal erkend zijn. De opleiding geschiedt onder leiding van daarvoor opgeleide instructeurs.

De vereniging heeft momenteel ongeveer 45 leden, die deels in opleiding zijn voor een brevet en deels de conditie en vaardigheden onderhouden door een wekelijkse trainingsavond. Naast de leden kennen wij donateurs, meestal familieleden, bekenden van duikende leden of leden die de sport niet meer actief beoefenen, maar zich nog wel verbonden voelen.

Doel

De doelstelling van Scaldis is het beoefenen van de onderwatersport en in dit verband de belangen van haar leden te behartigen.

Activiteiten

De door onze vereniging georganiseerde activiteiten zijn o.a.:

 • van oktober tot en met april op vrijdagavond van 21.00 tot 22.00 uur conditietraining in het zwembad van Zierikzee;
 • de opleiding van de 1- en 2-ster-brevetten op vrijdagavond van 21.00 tot 22.00 uur;
 • theorieavonden, die worden in de wintermaanden gegeven;
 • buitentrainingen, horend bij de opleiding, vanaf mei;
 • lezingen, dia- en filmavonden;
 • clubduiken;
 • jaarlijkse club-barbecue.

De opleidingen starten half januari en duren tot ongeveer half juli. Gebrevetteerden kunnen gedurende het hele jaar toetreden. Voor beginners is het aan te raden zich zo vroeg mogelijk op te geven, omdat voor de opleiding een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. De minimum leeftijd voor inschrijving is 14 jaar.

Opleiding

De onderwatersport is een sport die je niet zonder een gedegen opleiding kan beoefenen. Alleen geoefend, met kennis van zaken en met hantering van de aangeleerde veiligheidsregels is deze mooie sport veilig. Vandaar dat beginnelingen nooit ten volle aan onze duikactiviteiten kunnen deelnemen, maar eerst in de opleiding komen voor het 1-ster-brevet en vervolgens voor het 2-ster-brevet.

 

DahliaZoals voor iedere goede opleiding is het wel zaak dat je zoveel mogelijk op de training aanwezig bent. Het ‘natte’ gedeelte van de opleiding wordt zowel in het zwembad als in het buitenwater gegeven.

Je sluit eerst in het zwembad de binnenbad-modules af en nadien in het buitenwater de praktijkmodules. Het ‘droge’ deel, de theoriemodules, wordt tijdens de wintermaanden gegeven. Elke module wordt met een toets afgesloten.

Als je alle theorie- en binnenbad-modules behaald hebt, maak je vanaf begin mei minimaal 7 buitenduiken in de Grevelingen, met een instructeur. Na het afsluiten van de buitenmodules is het 1-ster-brevet behaald. 1-Ster-duikers mogen alleen aan buitenwaterevenementen zonder stroming deelnemen.

Na het behalen van het 2-ster-brevet (mogelijk na een jaar) mag je aan alle activiteiten deelnemen. Scaldis is er trots op dat er slechts zeer weinig kandidaten worden afgewezen.

Kosten

In het Huishoudelijk reglement noemen we de kosten. Als lid van SOV Scaldis ben je ook lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Als lid van de NOB krijg je tevens het blad Onderwatersport 10 keer per jaar toegezonden.

De eerste twee trainingsavonden zijn ter kennismaking gratis, pas hierna gaan we tot inschrijving over. Gedurende de 1-ster-opleiding kun je gratis gebruik maken van een trimjack, een volledige automatenset en een persluchtfles. Ook heeft de club duikcomputers en onderwaterscooters die je gratis mag gebruiken.

Aanmelden

Als je na dit alles te hebben gelezen, interesse hebt om lid te worden, geef je dan op bij het secretariaat: Benjamin Vrolijk, Louise de Colignylaan 1, 4301 MZ in Zierikzee, telefoon 0111-417105 of secr@sovscaldis.nl . Ook alle andere informatie is daar te krijgen. Verdere adressen staan hier.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet ook bij het secretariaat, schriftelijk of per e-mail. Houdt wel rekening met de opzegtermijn van een maand.

Uitrusting

Hieronder willen we een indruk geven van de nieuwprijzen van aan te schaffen uitrustingsstukken. De volgorde waarin de artikelen staan, komt overeen met de volgorde waarin je gedurende de opleiding het materiaal dient aan te schaffen.

Aan te schaffen bij aanvang opleiding:

 • Zwembadvinnen, bril, snorkel: € 100,00

Aan te schaffen medio mei (aan het einde van de 1-ster-opleiding):

 • Duikpak, handschoenen, laarzen, buitenvinnen, loodgordel met lood: € 500,00

Tijdens de 1-ster-opleiding kun je ook spullen lenen van de club tot het einde van het zomerseizoen. Die kun je dan later kopen:

 • Trimjack, duikcomputer, kompas: € 450,00
 • Persluchtcilinder, automatenset, manometer: € 600,00
 • Duiklamp, duikmes: € 200,00

Wij willen er op wijzen dat er een uitgebreide markt in gebruikte materialen is, zodat je vaak voor veel minder geld een goede uitrusting kunt aanschaffen. Daarnaast hebben de winkels in onderwatersportartikelen geregeld zeer aantrekkelijke aanbiedingen. Schaf niets aan zonder advies van je trainer of van een ervaren duiker. Deze kan je vertellen waar je op moet letten bij aankoop. Heb je al inkopen gedaan, breng je spullen dan mee. Je kunt altijd een advies inwinnen.

Adressen

De adressen van de bestuursleden vindt je onder Bestuur.