Contributie 2015

door | 18/11/2014
In de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2014 is besloten een aanpassing te doen aan de contributie voor leden.
Met ingang van 2015 gelden de volgende tarieven voor lidmaatschap van Scaldis:
  • Leden vanaf 18 jaar: € 150,- per jaar.
  • Leden t/m 17 jaar: € 50,- per jaar.