Nieuwe voorzitter

door | 15/03/2018

Op de ALV heeft Bert figuurlijk en letterlijk de voorzittershamer overgedragen aan Margriet.

Als dank voor zijn inzet als voorzitter ontvangt Bert een presentje, met daarop het nieuwe logo!